Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych

Artykuł

Artykuł to forma wypowiedzi publicystyczne, w zasadzie każdy tekst umieszczony w gazecie  (wydawnictwo codzienne) czy czasopiśmie (wydawnictwo periodyczne, ukazujące się w rożnych odstępach czasu). Jego celem jest dostarczenie informacji na temat jakichś wydarzeń, interesujących czytelnika, […]

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych

Artykuł

ARTYKUŁ – forma wypowiedzi publicystycznej, każdy tekst umieszczony w gazecie. CEL ARTYKUŁU: dostarczenie informacji na temat jakichś wydarzeń, interesujących czytelnika; autor artykułu może też przedstawić swoją opinię na jakiś temat oraz wpłynąć na opinię czytelników […]

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych

Artykuł prasowy

To tekst dziennikarski. Związany jest zazwyczaj z bieżącymi, aktualnymi wydarzeniami. Dotyczy różnych dziedzin życia. Istotny jest tytuł, ktory powinien przyciągnąć uwagę czytelnika. Dłuższe artykuły dzielone sa na części, niekiesy z nadanymi im środtytułami.

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych

Bohater utworu

Bohater utworu, postać literacka, fikcyjna, występująca w świecie przedstawionym w utworach epickich i dramatach. Ze względu na funkcję w utworze wskazać należy: postaci główne, pierwszoplanowe, uczestniczące we wszystkich wydarzeniach, postaci drugoplanowe, wplecione w przebieg niektórych […]

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych

Charakterystyka postaci

W charakterystyce można wziąć pod uwagę: charakter, usposobienie, intelekt, uzdolnienia, poglądy, wygląd zewnętrzny, sposób mówienia, sposób poruszania się, gestykulację. Wyróżnia się charakterystykę: indywidualną (dotyczy jednej osoby), porównawczą (zestawiającą cechy bohaterów).     Charakterystyka postaci – […]

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych

CV

CV Co to jest CV? Skrót CV pochodzi od łacińskiego Curriculum Vitae – przebieg życia (łac. curriculum bieg, tor gonitwy, rydwan) – spopularyzowana przez ogłoszenia firm międzynarodowych, forma życiorysu zawodowego, sporządzonego według określonych zasad (forma […]

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych

Dedykacja

ELEMENTY SKŁADOWE: Zastosuj formę grzecznościową, będącą właściwym wstępem:   Kochanej…, Najdroższej…, Szanownej…., Na pamiątkę…, Z okazji…, Z podziękowaniem…, Wprowadź informacje dotyczące: przedmiotu ofiarowania okazji (intencji), z jakiej to następuje, osoby obdarowującej (podpis pełnym imieniem i nazwiskiem) […]

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych

Dialog pozorny

Dialog pozorny, rodzaj dialogu, w którym odbiorca jest tożsamy z nadawcą. Przypomina to bardziej monolog (rozmowa rozpisana na głosy) , mówiący rozmawia sam ze sobą, analizując sprawy z różnej perspektywy.

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych

Dyskusja

Dyskusja to wymiana poglądów na wybrany temat z innymi osobami. Prowadzona jest najczęściej publicznie. Polega na konfrontowaniu własnego zdania ze zdaniem innych. Nie zawsze w dyskusji wyrażana jest pewność i przekonanie, bywa że nie jesteśmy […]

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych

Dyskusja [elementy oceny]

Najważniejsze elementy (akcenty)w celu oceny: przedstawienie danego materiału (wszechstronne, uporządkowane lub przeciwnie), ujecie tematu (logiczne, uzasadnione, z argumentacja przedstawiontch tez), uzupełnienie nieścisłości, niedomówień, stwierdzeń kontrowersyjnych, odczytanie innej pracy na ten sam temat w celu porównania […]