Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych

Bohater utworu

Bohater utworu, postać literacka, fikcyjna, występująca w świecie przedstawionym w utworach epickich i dramatach. Ze względu na funkcję w utworze wskazać należy: postaci główne, pierwszoplanowe, uczestniczące we wszystkich wydarzeniach, postaci drugoplanowe, wplecione w przebieg niektórych […]

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych

Bon mot

Oznacza trafną i dowcipną reakcję słowną na odpowiednią sytuację.

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych

Budowa rozprawki interpretacyjnej [plan]

Istotne, by rozprawka  była przejrzysta, logiczna i posiadała trójdzielną budowę z przypisanymi jej elementami:  Wstęp (przedstawienie problemu głównego poruszanego w utworze, sformułowanie tezy lub hipotezy interpretacyjnej). Rozwiniecie (kolejne przedstawianie argumentów uzasadniających tezę, oparcie się na […]

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych

Cechy literatury fantasy

Występują zjawiska nadprzyrodzone: magia, postaci fantastyczne (krasnoludy, wróżki, elfy) jako  bohaterowie. Świat przedstawiony ma własne realia: geografię, język, religię, niekiedy świat realny przenika się z rzeczywistością fantastyczną. Bohaterami bywają: wojownicy (wojowniczki), niekiedy ktoś niepozorny, który […]

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych

Charakterystyka

Charakterystyka to odmiana opisu, której tematem staje się osoba rzeczywista lub postać fikcyjna, np. bohater literacki. Obejmuje wygląd (charakterystyka zewnętrzna) oraz cechy charakteru i osobowości (wewnętrzna), wyróżnia się charakterystykę: indywidualną dotyczącą jednej osoby, porównawczą, mającą na celu […]

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych

Charakterystyka porównawcza

Charakterystyka porównawcza to forma wypowiedzi, w której porównujemy co najmniej dwie postaci, ukazując podobieństwa i różnice między nimi. By stworzyć charakterystykę porównawczą należy: zgromadzić i uporządkować informacje dotyczące postaci, trzeba pamiętać, że charakterystyka porównawcza nie […]

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych

Charakterystyka postaci

W charakterystyce można wziąć pod uwagę: charakter, usposobienie, intelekt, uzdolnienia, poglądy, wygląd zewnętrzny, sposób mówienia, sposób poruszania się, gestykulację. Wyróżnia się charakterystykę: indywidualną (dotyczy jednej osoby), porównawczą (zestawiającą cechy bohaterów).     Charakterystyka postaci – […]

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych

Collage

Tekst powstały z kompozycji innych tekstów. Buduje swoje znaczenie w związku ze znaczeniami wykorzystanych tekstów. Technika collage’u stała sie popularna w wieku XX. Stosowali ją dadaiści i surrealiści, a także Y.S. Eliot, Cz. Miłosz, T. […]

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych

CV

CV Co to jest CV? Skrót CV pochodzi od łacińskiego Curriculum Vitae – przebieg życia (łac. curriculum bieg, tor gonitwy, rydwan) – spopularyzowana przez ogłoszenia firm międzynarodowych, forma życiorysu zawodowego, sporządzonego według określonych zasad (forma […]

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych

Dedykacja

ELEMENTY SKŁADOWE: Zastosuj formę grzecznościową, będącą właściwym wstępem:   Kochanej…, Najdroższej…, Szanownej…., Na pamiątkę…, Z okazji…, Z podziękowaniem…, Wprowadź informacje dotyczące: przedmiotu ofiarowania okazji (intencji), z jakiej to następuje, osoby obdarowującej (podpis pełnym imieniem i nazwiskiem) […]