Budowa rozprawki interpretacyjnej [plan]

Istotne, by rozprawka  była przejrzysta, logiczna i posiadała trójdzielną budowę z przypisanymi jej elementami:

  1.  Wstęp (przedstawienie problemu głównego poruszanego w utworze, sformułowanie tezy lub hipotezy interpretacyjnej).
  2. Rozwiniecie (kolejne przedstawianie argumentów uzasadniających tezę, oparcie się na odczytywanych znaczeniach, analiza tekstu i kontekstów).
  3. Zakończenie (formułowanie wniosków wynikających z argumentacji, własne refleksje)

  • Koniecznością jest zaznaczanie akapitami kolejnych części tekstu.
  • Wstęp i zakończenie przynajmniej jeden akapit.
  • W rozwinięciu każdy argument to kolejny akapit.