Bibliografia związana z barokiem

 • Borowski A., Barok, [w:] J. Majda (red.), Okresy literackie, Warszawa 1985.
 • Gostyńska D., Karpiński A., Czytanie Jana Andrzeja Morsztyna, Wrocław 2000.
 • Grzegorzewska M., Scena we krwi. Wiliama Szekspira tragedia zemsty, Krakow 2006.
 • Kuchowicz Z., Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992.
 • Malicki J., Słowa i rzeczy. Twórczość Wacława Potockiego wobec polskiej tradycji literackiej, Katowice 1980.
 • Michałowska T. (red.), Słownik literatury staropolskiej, Wrocław 2002.
 • Mrowcewicz K., Trivium poetów polskich epoki baroku: klasycyzm – manieryzm – barok. Studia nad poezją XVII stulecia, Warszawa 2005.
 • Nowicka-Jeżowa A., Barok polski. Między Europą a Sarmacją, cz. I. Profile i zarysy całości, Warszawa 2009-2011.
 • Nowicka-Jeżowa A., Jan Andrzej Morsztyn i Giambattista Marino. Dialog poetów europejskiego baroku,  Warszawa 2000.
 • Pelc J., Barok –  Epoka przeciwieństw, Krakow 2004.
 • Stankiewicz-Kopeć M., Zabawa K. (red.),  Ślady Szekspira. Jego dzieło w literaturze i teatrze, Krakow 2018.
 • Ślęk L. Karpiński A., Koncept w kulturze staropolskiej, Lublin 2005.