Święto Narodowe Francji [14 lipca]

  • Obchodzone jest na pamiątkę zburzenia Bastylii.
  • Dokonał tego lud Paryża w 1789 roku.
  • Wydarzenie to uznaje się za symboliczny początek rewolucji francuskiej.
  • W rzeczywistości było to wydarzenie na tyle błahe, że krok Ludwik XIV w swoim dzienniku niczego ciekawego nie odnotował.
  • Jedyne słowo pod tą datą to „nic”.
  • W dniu zdobycia Bastylii przebywało w niej zaledwie kilku więźniów.