Brak grafiki
Fonetyka

A ścieśnione (pochylone)

Samogłoska występująca w gramatyce historycznej. Obecnie pojawia się jedynie w gwarach. Oznaczana jest znakiem á. Wymawiane jest jako dźwięk pośredni między „a”  a  „o”.

Brak grafiki
Fonetyka

ABC fonetyki

Fonetyka – zajmuje się badaniem zjawisk charakterystycznych dla tekstów języka mówionego (bada powstawanie głosek, omawia udział narządów mowy, wskazuje ich podział według różnych kryteriów). Głoska – najmniejszy, realny element języka mówionego, który wypowiadamy i słyszymy. […]

Brak grafiki
Fonetyka

Afrykata

Spółgłoska zwarto-szczelinowa. Jej artykulacja polega na zwarciu narządów mowy, przechodzącym w szczelinę. W języku polskim afrykatami są: c, ć, cz, dz, dź, dź.

Brak grafiki
Fonetyka

Akcent [wyrazowy]

Akcent w języku polskim ma charakter dynamiczny, polega na zwiększeniu siły wydechu i energii artykulacyjnrej przy wymawianiu sylab akcentowanych. Akcent – to wyróżnienie sylaby w wyrazie, albo wyrazu w zdaniu,  jego wyrazem jest wzmocnienie siły […]

Brak grafiki
Fonetyka

Akcent akutowy

Akcent akutowy to toniczny akcent rosnący. Polega na zmianach wysokości dźwięków mowy, tonów, a nie na wzmacnianiu siły głosu, z jaką są wypowiadane poszczególne sylaby w wyrazie.

Brak grafiki
Fonetyka

Akcent emocjonalny

Łacińskie emotio = silne wzruszenie, podniecenie. Akcent zdaniowy ukazujący wartość ekspresywną zdania lub wypowiedzi. Akcent emocjonalny jest takim rodzajem akcentu, ktory ujawnia emocje towarzyszące określonej wypowiedzi.

Brak grafiki
Fonetyka

Akcent inicjacyjny

Nazywany również nagłosowym. Oznacza to, że pada na pierwszą sylabę wyrazu. Akcent pojawiający się w różnych językach. W Polsce występuje w gwarach, np. podhalańskiej, w gwarze używanej w okolicach Cieszyna. Pojawia się też w gwarze […]

Brak grafiki
Fonetyka

Akcent inicjalny

Pada na pierwsza sylabę wyrazu. Występuje więc na początku, akcent początkowy (od łac. initium=początek, wstęp). Dotyczy języka czeskiego, węgierskiego, spotykany jest też w gwarze podhalańskiej.

Brak grafiki
Fonetyka

Akcent oksytoniczny

Akcent padający na ostatnią sylabę wyrazu. Nazwa pochodzi od gr. oksytonos=śpiewany na wysokim tonie. Występuje w języku francuskim czy tureckim. Pojawia się także w języku polskim w wyrazach: halo, PKO

Brak grafiki
Fonetyka

Akcent paroksytoniczny

Akcent padający na przedostatnią sylabę. Pochodzi od gr. paroksytonos= wyraz z akcentem na przedostatniej zgłosce. Występuje w języku polskim.