Akcent emocjonalny

  • Łacińskie emotio = silne wzruszenie, podniecenie.
  • Akcent zdaniowy ukazujący wartość ekspresywną zdania lub wypowiedzi.
  • Akcent emocjonalny jest takim rodzajem akcentu, ktory ujawnia emocje towarzyszące określonej wypowiedzi.