Dar słowa to właściwość niezwykła. Pozwala poznać drugiego człowieka, odkrywać nieraz jego myśli, wartości czy poglądy na wszystkie tematy życia. Właśnie słowa dają możliwość wyrażenia uczuć, przeżyć i przekonań, niektóre skłaniają do refleksji, inne uczą, jeszcze
inne stają się życiowym mottem.

Przeczytajcie, pomyślcie, zrozumcie, bawcie się słowami…