Brak grafiki
Interpunkcja

Cudzysłów

Cudzysłów, podobnie jak nawias, ma charakter wyodrębniający i składa się z dwu znaków, otwierającego i zamykającego. W języku polskim cudzysłowem wyodrębniamy przytoczone czyjeś słowa, np. Nauczycielka powiedziała „Jestem z was dumna”. Cudzysłów zaznaczany jest tzw. […]

Brak grafiki
Interpunkcja

Dwukropek

Dwukropek występuje w środku zdania, używany jest w przypadku wyliczeń, uzasadnień, uzupełnień. Podstawowe funkcje dwukropka to: poprzedza wyliczankę, np. Na biurku leżały: zeszyty, książki, przybory szkolne i ubrania. poprzedza przytoczenie cudzych słów, np. Adam Mickiewicz […]

Brak grafiki
Interpunkcja

Interpunkcja

Interpunkcja – zasady przestankowania, ogół znaków pisarskich: kropka [.], przecinek [,], dwukropek [:], średnik [;], pytajnik [?], wykrzyknik [!], wielokropek […], myślnik (pauza) [–], nawias (dywiz) [( )], cudzysłów [„”].

Brak grafiki
Interpunkcja

Kropka

Kropka to najpopularniejszy znak interpunkcyjny, w formie małego kółeczka (okrągłej plamki), jest rzeczownikiem, rodzaju żeńskiego,wykorzystujemy ją w następujących przypadkach: zakończenia zdań oznajmujących i równoważników zdań, np. Mam dwoje dzieci. Wiem jaki znak postawić na końcu zdania […]

Brak grafiki
Interpunkcja

Kropki w zapisie dat i liczb

Gdy zapisujemy daty używając jedynie cyfr arabskich, to kolejne elementy daty rozdzielamy kropkami, np.: 11. 2020,  12.08. 1951. W przypadku użycia cyfr rzymskich całkowicie rezygnujemy z kropek, np. 18 XII 1980, 11 III 1977. Nie […]

Brak grafiki
Interpunkcja

Myślnik (pauza)

    Myślnik zaznaczany jest poziomą kreseczką (-), tzw. półpauzą lub pauzą (kreseczka dłuższa). W wielu wypadkach mylony bywa z łącznikiem (dywizem), oznaczanym najkrótszą kreseczką. Warto pamiętać, że znaki te odgrywają odmienną rolę.     […]

Brak grafiki
Interpunkcja

Nawias

Nawias to dwa znak- otwarcia i zamknięcia, wyróżnia się kilka odmian nawiasów, choć do jednego zapisu stosujemy ten sam rodzaj. Najczęściej wykorzystywane są nawiasy okrągłe ( ). Nawiasy kwadratowe [ ]stosuje się do wstawienia wyjaśnień […]

Brak grafiki
Interpunkcja

Przecinek

Przecinek to najczęściej (obok kropki) używany znak interpunkcyjny. Przecinek: Stawiamy przed spójnikami: a, ale, bo, chociaż, choć, czy, dlatego, gdy, gdyż, jednak, jeśli, jeżeli, lecz, mimo że, natomiast, ponieważ, toteż, więc, zaś, zatem, że, żeby, […]

Brak grafiki
Interpunkcja

Pytajnik (znak zapytania?)

Pytajnik wskazuje intencje wypowiedzi, a stosujemy go w następujących przypadkach: po wyrazach, zdaniach i równoważnikach zdań, gdy chcemy im nadać charakter pytania, np. Naprawdę?, Zrobisz to dla klasy? na końcu zdania złożonego podrzędnie wówczas, gdy […]

Brak grafiki
Interpunkcja

Rola znaków interpunkcyjnych

Znaki interpunkcyjne pomagają zrozumieć sens wypowiedzi, porządkując jej treść. W polskim systemie  interpunkcyjnym funkcjonuje 10 znaków. Umiejętność ich stosowania to także sztuka pisania. Nazwa znaku Symbol Podstawowa funkcja znaku Cudzysłów „” Znak cytowania Dwukropek : […]