Brak grafiki
Interpunkcja

Błędy interpunkcyjne

Polegają na niewłaściwym użyciu lub pominięciu znaków przestankowych. Dotyczy to: przecinka, kropki, znaku zapytania, wykrzyknika, dwukropka, wielokropka i średnika.

Brak grafiki
Interpunkcja

Cudzysłów

Cudzysłów, podobnie jak nawias, ma charakter wyodrębniający i składa się z dwu znaków, otwierającego i zamykającego. W języku polskim cudzysłowem wyodrębniamy przytoczone czyjeś słowa, np. Nauczycielka powiedziała „Jestem z was dumna”. Cudzysłów zaznaczany jest tzw. […]

Brak grafiki
Interpunkcja

Dwukropek

Dwukropek występuje w środku zdania, używany jest w przypadku wyliczeń, uzasadnień, uzupełnień. Podstawowe funkcje dwukropka to: poprzedza wyliczankę, np. Na biurku leżały: zeszyty, książki, przybory szkolne i ubrania. poprzedza przytoczenie cudzych słów, np. Adam Mickiewicz […]

Brak grafiki
Interpunkcja

Interpunkcja

Interpunkcja przestankowanie, stawianie znaków przestankowych, ogół znaków przestankowych. Język polski przejął zasady interpunkcji z języka łacińskiego razem z alfabetem. W rękopisach średniowiecznych używano jako znaku interpunkcyjnego – tylko kropki. Dopiero w XVI wieku zaczęto obok […]

Brak grafiki
Interpunkcja

Interpunkcja głęboka

Stosowanie różnych znaków przestankowych oddających różne stopnie współzależności logicznej poszczególnych członów wypowiedzi. Dziś tego rodzaju interpunkcja należy do rzadkości. Przykład: – Nie, panie – mówi znowu – ja tylko powtarzam, co gada całe miasto.

Brak grafiki
Interpunkcja

Interpunkcja gramatyczna

Stosowanie poszczególnych znaków przestankowych zgodnie z zasadami struktury składniowej zdania. Przykład: Wspiął się pomału na leśne wzgórze, zbiegł z niego wąską ścieżką, która wiła się wśród kolorowej gęstwiny, i wreszcie znalazł się nad jeziorem.

Interpunkcja

Interpunkcja i ortografia! [powtórka dla utrwalenia]

Nasz najmłodszy administrator powtarza zasady interpunkcji i ortografii przed sprawdzianem, znaleźliśmy ciekawe grafiki, które mogą być pomocne. Utrwalajmy poprawne zasady posługiwania się językiem ojczystym. Polecamy!

Brak grafiki
Interpunkcja

Interpunkcja literacka

Indywidualne przestankowanie pisarz. Służy przede wszystkim jego własnej ekspresji językowej, często wykraczającej poza obowiązujące normy. Przykład: K. Tetmajer – „Patrzę ze szczytu w dal: i jakaś dziwna mię pochwyca bez brzegu i bez dna tęsknica, […]

Brak grafiki
Interpunkcja

Interpunkcja pionowa

Przestankowanie polegające na stosowaniu w zdaniach wielokrotnie złożonych znaków oddzielających o różnej funkcji, a więc obok przecinków także średników, pauz itp. Przykład: Czujesz, jak pachnie las – stwierdziłem mimo woli.

Brak grafiki
Interpunkcja

Interpunkcja powierzchowna

Przestankowanie niewnikające głębiej w strukturę logiczną poszczególnych członów wypowiedzi. Ogranicza się głownie do stosowania tylko przecinków.