Brak grafiki
Interpunkcja

Cudzysłów

Cudzysłów, podobnie jak nawias, ma charakter wyodrębniający i składa się z dwu znaków, otwierającego i zamykającego. W języku polskim cudzysłowem wyodrębniamy przytoczone czyjeś słowa, np. Nauczycielka powiedziała „Jestem z was dumna”. Cudzysłów zaznaczany jest tzw. […]

Brak grafiki
Interpunkcja

Dwukropek

Dwukropek występuje w środku zdania, używany jest w przypadku wyliczeń, uzasadnień, uzupełnień. Podstawowe funkcje dwukropka to: poprzedza wyliczankę, np. Na biurku leżały: zeszyty, książki, przybory szkolne i ubrania. poprzedza przytoczenie cudzych słów, np. Adam Mickiewicz […]

Brak grafiki
Interpunkcja

Interpunkcja

Interpunkcja przestankowanie, stawianie znaków przestankowych, ogół znaków przestankowych. Język polski przejął zasady interpunkcji z języka łacińskiego razem z alfabetem. W rękopisach średniowiecznych używano jako znaku interpunkcyjnego – tylko kropki. Dopiero w XVI wieku zaczęto obok […]

Brak grafiki
Interpunkcja

Interpunkcja głęboka

Stosowanie różnych znaków przestankowych oddających różne stopnie współzależności logicznej poszczególnych członów wypowiedzi. Dziś tego rodzaju interpunkcja należy do rzadkości. Przykład: – Nie, panie – mówi znowu – ja tylko powtarzam, co gada całe miasto.

Brak grafiki
Interpunkcja

Interpunkcja gramatyczna

Stosowanie poszczególnych znaków przestankowych zgodnie z zasadami struktury składniowej zdania. Przykład: Wspiął się pomału na leśne wzgórze, zbiegł z niego wąską ścieżką, która wiła się wśród kolorowej gęstwiny, i wreszcie znalazł się nad jeziorem.

Brak grafiki
Interpunkcja

Interpunkcja literacka

Indywidualne przestankowanie pisarz. Służy przede wszystkim jego własnej ekspresji językowej, często wykraczającej poza obowiązujące normy. Przykład: K. Tetmajer – „Patrzę ze szczytu w dal: i jakaś dziwna mię pochwyca bez brzegu i bez dna tęsknica, […]

Brak grafiki
Interpunkcja

Interpunkcja pionowa

Przestankowanie polegające na stosowaniu w zdaniach wielokrotnie złożonych znaków oddzielających o różnej funkcji, a więc obok przecinków także średników, pauz itp. Przykład: Czujesz, jak pachnie las – stwierdziłem mimo woli.

Brak grafiki
Interpunkcja

Interpunkcja powierzchowna

Przestankowanie niewnikające głębiej w strukturę logiczną poszczególnych członów wypowiedzi. Ogranicza się głownie do stosowania tylko przecinków.

Brak grafiki
Interpunkcja

Interpunkcja pozioma

Stosowanie znaków przestankowych polegające na mechanicznym oddzielaniu przecinkiem poszczególnych części zdania, bez dbałości o ukazanie ich wzajemnej współzależności i miejsca w całości wypowiedzi. Przykład: Las rozstępował się, rozwidniał, tu i tam ciągnęły się wrzosowiska, a […]

Brak grafiki
Interpunkcja

Interpunkcja retoryczna

Przestankowanie służące głownie względom oratorskim, krasomowczym, recytacyjnym. Nie uwzględnia innych funkcji. Jeszcze w XIX wieku tylko taką funkcje przypisywano polskiej interpunkcji.