Interpunkcja głęboka

  • Stosowanie różnych znaków przestankowych oddających różne stopnie współzależności logicznej poszczególnych członów wypowiedzi.
  • Dziś tego rodzaju interpunkcja należy do rzadkości.
  • Przykład: – Nie, panie – mówi znowu – ja tylko powtarzam, co gada całe miasto.