Interpunkcja gramatyczna

  • Stosowanie poszczególnych znaków przestankowych zgodnie z zasadami struktury składniowej zdania.
  • Przykład: Wspiął się pomału na leśne wzgórze, zbiegł z niego wąską ścieżką, która wiła się wśród kolorowej gęstwiny, i wreszcie znalazł się nad jeziorem.