Czy tu - czy tam - czytam!

Spacerkiem po polskich szlakach [nazwy inne niż wszystkie]

Wielokrotnie już mówiliśmy, że nasz język nie jest łatwy, a zadziwić w nim może wiele elementów, tę zakładkę poświęcamy nazwom polskich miejscowości: śmiesznych, trudnych, zaskakujących pod innymi względami…