Karol [patron chrześcijański]

 • Karol Boromeusz (Borromeo) urodził się 2.X. 1538 roku w Aronie, w północnych Włoszech.
 • Pochodził z rodziny głęboko religijnej.
 • Jako siedmiolatek był już klerykiem, a mając 12 lat mianowany opatem w Aronie.
 • Zrzekł się dochodów, jakie mu przysługiwały, na rzecz ubogich.
 • W wieki 21 lat w Pavii otrzymał tytuł doktora prawa cywilnego i kościelnego.
 • Wuj Karola został papieżem Piusem IV.
 • Jego protekcja sprawiła, że w wieku 22 lat Karol został kardynałem – diakonem, chociaż nie święceń kapłańskich.
 • Nepotyzm Piusa IV nie miał granic, dlatego Karol został kardynałem – protektorem Portugalii, Niderlandii i Szwajcarii oraz opiekunem wielu zakonów.
 • Związane z tym ogromne dochody przeznaczał na cele charytatywne, wiodąc ubogie i skromne życie.
 • W 1563 roku Karol przyjął święcenia kapłańskie i zaraz po tym odbyła się jego sakra biskupia.
 • Karol został kardynałem i arcybiskupem Mediolanu.
 • Oddawał się ascezie, pościł, mało sypiał i starał się uzdrowić sytuację w kościele usuwając ludzi nieuczciwych.
 • Zyskał wielu wrogów, którzy posunęli się do zamachów na jego życie, nieudanych na szczęście.
 • Karol był fundatorem licznych przytułków dla bezdomnych. domów dla upadłych kobiet i sierocińców.
 • {Podczas zarazy w Mediolanie rozdawał ludności żywność.
 • Sam podczas epidemii dżumy w 1576 roku pielęgnował chorych.
 • Zmarł w wieku 46 lat wykończony ascetycznym trybem życia.
 • W 1610 roku został kanonizowany.

 • Święty Karol jest patronem:
  • duszpasterzy,
  • katechetów,
  • przewodników duchowych,
  • biskupów,
  • seminariów,
  • sadów jabłkowych,
  • wytwórców krochmalu,
  • wzywany jest w przypadku zarazy, dolegliwości żołądkowych i jelitowych, wrzodów i kolki.
 • Imię Karol pochodzi z języka starogermańskiego i oznacza „chłop, mąż”.
 • Dzień św. Karola to 4 listopada.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]