Brak grafiki
Motywy literackie

Aborcja

Aborcja, poronienie, wywołanie poronienia, niezamierzone lub zamierzone zakończenie ciąży. P. Gojawiczyńska, „Dziewczęta z Nowolipek”. Z. Nałkowska, „Granica”. J. Irving, „Regulamin tłoczni”. J. Irving, „Świat według Garpa”. J. Irving, „Wbrew regułom”. J. Steinbeck, „Na wschód od […]

Brak grafiki
Motywy literackie

Agresja

Agresja i przemoc to zjawiska, które towarzyszą człowiekowi każdego dnia, nie są też obce  wielu bohaterom literackim. Biblia, Księga Rodzaju (Kain i Abel). Biblia, Ewangelia wg św. Mateusza ( rzeź niewiniątek). J. Kochanowski,  „Pieśń o […]

Brak grafiki
Motywy literackie

Alkoholizm [alkohol]

Alkoholizm to choroba, jej cechy to uzależnienie od napojów wyskokowych, zmiany patologiczne w zachowaniu i w narządach wewnętrznych. J. Steinbeck, „Tortilla Flat „. A. Czechow, „Wujaszek Wania”. A. Dygasiński, „Gorzałka”. W. Berent, „Próchno”. A. de […]

Brak grafiki
Motywy literackie

Anioły

Katechizm kościoła katolickiego stwierdza, że istnienie istot duchowych, niecielesnych, które Pismo Święte nazywa zazwyczaj aniołami jest prawdą wiary. Każdy wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża. Anioły są bytami niesłychanie zróżnicowanymi w […]

Brak grafiki
Motywy literackie

Antybohater

Antybohater, postać mająca cechy ujemne, przeciwieństwo bohatera, człowiek niezdolny do czynów heroicznych, szary, zwyczajny. A. Mickiewicz, „Dziady” cz. III. F. Dostojewski, „Zbrodnia i kara”. M. de Cervantes, „Don Kichot”. J. Hašek, „Przygody dobrego wojaka Szwejka”. […]

Brak grafiki
Motywy literackie

Antyutopia

Antyutopia to przeciwieństwo utopii, utwór satyryczny parodiujący dzieła twórców utopijnych. H.G. Wells, „Wojna światów”. J. Zamiatin, „My”. A. Huxley, „Nowy, wspaniały świat”. S. Żeromski, „Przedwiośnie”. M. Bułhakow, „Mistrz i Małgorzata”. G. Orwell, „Folwark zwierzęcy”. G. […]

Brak grafiki
Motywy literackie

Apokalipsa

Apokalipsa – objawienie, odsłonięcie, wypowiedzi dotyczące rzeczy ostatecznych. . Biblia (Stary  Testament: Księga Izajasza, Księga Ezechiela, Księga Daniela, Nowy Testament: Objawienie św. Jana). Z. Krasiński, „Nie-Boska komedia”. J. Kasprowicz, „Dies irae”. J. Kasprowicz, Święty Boże, […]

Brak grafiki
Motywy literackie

Arkadia/raj

Arkadia, raj, kraina szczęśliwości, symbol idealnego świata. Biblia (Eden, Raj, z drzewem życia, dobra i zła|). Horacy, „Beatus ille qui procul negotiis”. Dante Alighieri, „Boska Komedia”. M. Rej, „Żywot człowieka poczciwego”. J. Kochanowski, „Na dom […]

Brak grafiki
Motywy literackie

Ars morendi [sztuka umierania]

Ars moriendi  to popularny motyw umierania w literaturze i sztuce średniowiecznej, częsty temat ikonograficzny. Pojawia sir też jako motyw dobrego umierania. Ważną rolę odgrywa tu strach przed śmiercią. Dla ludzi średniowiecza był too ważny motyw […]

Brak grafiki
Motywy literackie

Artysta

Artysta – oryginalny twórca, odtwórca sztuki, człowiek obdarzony łaską Boga, iskrą, talentem w jakiejś dziedzinie. Biblia (stary Testament). „Mitologia” (np. Hefajstos, Atena, Orfeusz) Homer, „Iliada”. Wergiliusz „Eneida”. J. Kochanowski, „Pieśń XXV”. W. Szekspir, „Hamlet”. I. […]