Brak grafiki
Motywy literackie

Aborcja

Aborcja, poronienie, wywołanie poronienia, niezamierzone lub zamierzone zakończenie ciąży. P. Gojawiczyńska, „Dziewczęta z Nowolipek”. Z. Nałkowska, „Granica”. J. Irving, „Regulamin tłoczni”. J. Irving, „Świat według Garpa”. J. Irving, „Wbrew regułom”. J. Steinbeck, „Na wschód od […]

Brak grafiki
Motywy literackie

Agresja

Agresja i przemoc to zjawiska, które towarzyszą człowiekowi każdego dnia, nie są też obce  wielu bohaterom literackim. Biblia, Księga Rodzaju (Kain i Abel). Biblia, Ewangelia wg św. Mateusza ( rzeź niewiniątek). J. Kochanowski,  „Pieśń o […]

Brak grafiki
Motywy literackie

Alkoholizm [alkohol]

Alkoholizm to choroba, jej cechy to uzależnienie od napojów wyskokowych, zmiany patologiczne w zachowaniu i w narządach wewnętrznych. J. Steinbeck, „Tortilla Flat „. A. Czechow, „Wujaszek Wania”. A. Dygasiński, „Gorzałka”. W. Berent, „Próchno”. A. de […]

Brak grafiki
Motywy literackie

Anioły

Katechizm kościoła katolickiego stwierdza, że istnienie istot duchowych, niecielesnych, które Pismo Święte nazywa zazwyczaj aniołami jest prawdą wiary. Każdy wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża. Anioły są bytami niesłychanie zróżnicowanymi w […]

Brak grafiki
Motywy literackie

Antybohater

Antybohater, postać mająca cechy ujemne, przeciwieństwo bohatera, człowiek niezdolny do czynów heroicznych, szary, zwyczajny. A. Mickiewicz, „Dziady” cz. III. F. Dostojewski, „Zbrodnia i kara”. M. de Cervantes, „Don Kichot”. J. Hašek, „Przygody dobrego wojaka Szwejka”. […]

Brak grafiki
Motywy literackie

Antyutopia

Antyutopia to przeciwieństwo utopii, reakcja na utopie, w naturalną dobroć człowieka, utwór satyryczny parodiujący dzieła twórców utopijnych. Autorzy utworów antyutopijnych pesymistycznie ukazywali przyszłość ludzkości bądź ośmieszali utwory utopijne. H.G. Wells, „Wojna światów”. J. Zamiatin, „My”. […]

Brak grafiki
Motywy literackie

Apokalipsa

Apokalipsa – objawienie, odsłonięcie, wypowiedzi dotyczące rzeczy ostatecznych. . Biblia (Stary  Testament: Księga Izajasza, Księga Ezechiela, Księga Daniela, Nowy Testament: Objawienie św. Jana). Z. Krasiński, „Nie-Boska komedia”. J. Kasprowicz, „Dies irae”. J. Kasprowicz, Święty Boże, […]

Brak grafiki
Motywy literackie

Arkadia/raj

Arkadia, raj, kraina szczęśliwości, symbol idealnego świata. Biblia (Eden, Raj, z drzewem życia, dobra i zła|). Horacy, „Beatus ille qui procul negotiis”. Dante Alighieri, „Boska Komedia”. M. Rej, „Żywot człowieka poczciwego”. J. Kochanowski, „Na dom […]

Brak grafiki
Motywy literackie

Ars morendi [sztuka umierania]

Ars moriendi  to popularny motyw umierania w literaturze i sztuce średniowiecznej, częsty temat ikonograficzny. Pojawia sir też jako motyw dobrego umierania. Ważną rolę odgrywa tu strach przed śmiercią. Dla ludzi średniowiecza był too ważny motyw […]

Brak grafiki
Motywy literackie

Artysta

Artysta – oryginalny twórca, odtwórca sztuki, człowiek obdarzony łaską Boga, iskrą, talentem w jakiejś dziedzinie. Biblia (stary Testament). „Mitologia” (np. Hefajstos, Atena, Orfeusz) Homer, „Iliada”. Wergiliusz „Eneida”. J. Kochanowski, „Pieśń XXV”. W. Szekspir, „Hamlet”. I. […]