Ars morendi [sztuka umierania]

  • Ars moriendi  to popularny motyw umierania w literaturze i sztuce średniowiecznej, częsty temat ikonograficzny.
  • Pojawia sir też jako motyw dobrego umierania.
  • Ważną rolę odgrywa tu strach przed śmiercią.
  • Dla ludzi średniowiecza był too ważny motyw życia.
  • Długość życia ludzi tamtego okresu była wyjątkowo mała, a wpływ na to miała niska higiena, epidemie.
  • Śmierć oznaczała wyrok boży i zawsze trzeba było  być gotowym na spotkanie ze śmiercią.
  • W wielu dziełach opisywano sposoby przygotowania się na tę chwile.