Anioły

Katechizm kościoła katolickiego stwierdza, że istnienie istot duchowych, niecielesnych, które Pismo Święte nazywa zazwyczaj aniołami jest prawdą wiary. Każdy wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża. Anioły są bytami niesłychanie zróżnicowanymi w porównaniu z ludźmi, lecz wszystkie są bytami czystymi, bez żadnej skazy charakteru. Są symbolem piękna, dobroci, nieśmiertelności, doskonałości i potęgi, ale także i tajemniczości.

 1. Biblia (Stary i Nowy testament).
 2. Św. Tomasz z Akwinu.
 3. „Pieśń o Rolandzie”.
 4. Gall Anonim, „Kronika polska”.
 5. Lament świętokrzyski”.
 6. J. W. Goethe, „Faust”.
 7. A. Mickiewicz, „Dziady cz. IV”.
 8. A, Mickiewicz, „Dziady cz. III”.
 9. J. Słowacki, „Anhelli”.
 10. Z. Krasiński, „Nie-Boska komedia”.
 11. 11. J. Drda, „Igraszki z diabłem”.
 12. J. Andrzejewski, „Teraz  na ciebie zagłada”.
 13. Z. Herbert, „Siódmy anioł”.