Aniżeli [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
aniżeli partykuła porównawcza Wolę iść na spacer aniżeli się nudzić.