Ażeby [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ażeby spójnik podrzędny dopełniający Pragnę, ażeby zrobiło się już chłodniej.
spójnik podrzędny celu Wybieramy się do Częstochowy, ażeby obejrzeć klasztor.