Apokalipsa

Apokalipsa – objawienie, odsłonięcie, wypowiedzi dotyczące rzeczy ostatecznych.

 1. . Biblia (Stary  Testament: Księga Izajasza, Księga Ezechiela, Księga Daniela, Nowy Testament: Objawienie św. Jana).
 2. Z. Krasiński, „Nie-Boska komedia”.
 3. J. Kasprowicz, „Dies irae”.
 4. J. Kasprowicz, Święty Boże, święty mocny”.
 5. J. Czechowicz. „Modlitwa żałobna”.
 6. Cz. Miłosz, „Roki”.
 7. K.I. Gałczyński, „Koniec świata”.
 8. S. Żeromski, „Przedwiośnie”.
 9. T.S. Eliot, „Wydrążeni ludzie”.
 10. T.S. Eliot, „Wędrówka trzech króli”.
 11. J. Tuwim, „Bal w  operze”.
 12. W. Broniewski, „Krzyk ostateczny”.
 13. K.K. Baczyński, „Mazowsze”.
 14. K.K. Baczyński, „Pokolenie”.
 15. K.K. Baczyński, „Ten czas”.
 16. K.K. Baczyński, „Psalm 4”.
 17. Cz. Miłosz, „Piosenka o końcu świata”.
 18. Cz. Miłosz, „piosenka o porcelanie”.
 19. K. Moczarski, „Rozmowy z katem”.
 20. H. Krall, „Zdążyć przed Panem Bogiem”.
 21. R. Bratny, „Kolumbowie. Rocznik 20”.
 22. M. Białoszewski, „Pamiętnik z powstania warszawskiego”.
 23. K. Vonnegut, „Rzeźnia numer 5”.
 24. A. Camus, „Dżuma”.
 25. T. Różewicz, „Ocalony”.
 26. Cz. Miłosz, „Oeconomia divina”.
 27. G. Garcia Marquez, „Sto lat samotności”.
 28. T. Konwicki, „Mała apokalipsa”.
 29. U. Eco, „Imię róży”.