Cudzysłów

Cudzysłów, podobnie jak nawias, ma charakter wyodrębniający i składa się z dwu znaków, otwierającego i zamykającego.

W języku polskim cudzysłowem wyodrębniamy przytoczone czyjeś słowa, np. Nauczycielka powiedziała „Jestem z was dumna”.

Cudzysłów zaznaczany jest tzw. cudzysłowem apostrofowym „ ”  lub w innym wariancie ” ”

W specyficznych zastosowaniach pojawia się też cudzysłów ostrokątny: » « lub « ».

Poprawne użycie: w cudzysłowie (nigdy cudzysłowiu!)

________________________________________________________________________________________

W pisowni polskiej stosuje się znaki: ’ ’, wyróżniając np. definicje znaczeniowe zastosowanego w tekście wyrazu, np.

Wyraz stres wywodzi się z języka angielskiego (ang. 'naprężenie’) definiowany  jest jako dynamiczna relacja, objawiająca się brakiem równowagi psychicznej i fizycznej