Interpunkcja pionowa

  • Przestankowanie polegające na stosowaniu w zdaniach wielokrotnie złożonych znaków oddzielających o różnej funkcji, a więc obok przecinków także średników, pauz itp.

Przykład:

  • Czujesz, jak pachnie las – stwierdziłem mimo woli.