Brak grafiki
Interpunkcja

Interpunkcja pozioma

Stosowanie znaków przestankowych polegające na mechanicznym oddzielaniu przecinkiem poszczególnych części zdania, bez dbałości o ukazanie ich wzajemnej współzależności i miejsca w całości wypowiedzi. Przykład: Las rozstępował się, rozwidniał, tu i tam ciągnęły się wrzosowiska, a […]

Brak grafiki
Interpunkcja

Interpunkcja retoryczna

Przestankowanie służące głownie względom oratorskim, krasomowczym, recytacyjnym. Nie uwzględnia innych funkcji. Jeszcze w XIX wieku tylko taką funkcje przypisywano polskiej interpunkcji.

Brak grafiki
Interpunkcja

Kropka

Kropka to najpopularniejszy znak interpunkcyjny, w formie małego kółeczka (okrągłej plamki), jest rzeczownikiem, rodzaju żeńskiego,wykorzystujemy ją w następujących przypadkach: zakończenia zdań oznajmujących i równoważników zdań, np. Mam dwoje dzieci. Wiem jaki znak postawić na końcu zdania […]

Brak grafiki
Interpunkcja

Kropka a liczby

Jeśli w zapisie daty używamy tylko cyfr arabskich, kolejne składniki daty wydzielamy kropkami, np.: 12.2009 8.05.1945 Jeśli nazwę miesiąca decydujemy się wyrazić cyframi rzymskimi, kropek nie stosujemy, np.: 10 XII 2009 8 V 1945 Kropek […]

Brak grafiki
Interpunkcja

Kropki w zapisie dat i liczb

Gdy zapisujemy daty używając jedynie cyfr arabskich, to kolejne elementy daty rozdzielamy kropkami, np.: 11. 2020,  12.08. 1951. W przypadku użycia cyfr rzymskich całkowicie rezygnujemy z kropek, np. 18 XII 1980, 11 III 1977. Nie […]

Brak grafiki
Interpunkcja

Myślnik (pauza)

    Myślnik zaznaczany jest poziomą kreseczką (-), tzw. półpauzą lub pauzą (kreseczka dłuższa). W wielu wypadkach mylony bywa z łącznikiem (dywizem), oznaczanym najkrótszą kreseczką. Warto pamiętać, że znaki te odgrywają odmienną rolę.     […]

Brak grafiki
Interpunkcja

Nawias

Nawias to dwa znak- otwarcia i zamknięcia, wyróżnia się kilka odmian nawiasów, choć do jednego zapisu stosujemy ten sam rodzaj. Najczęściej wykorzystywane są nawiasy okrągłe ( ). Nawiasy kwadratowe [ ]stosuje się do wstawienia wyjaśnień […]

Brak grafiki
Interpunkcja

Przecinek

Przecinek to najczęściej (obok kropki) używany znak interpunkcyjny. Przecinek: Stawiamy przed spójnikami: a, ale, bo, chociaż, choć, czy, dlatego, gdy, gdyż, jednak, jeśli, jeżeli, lecz, mimo że, natomiast, ponieważ, toteż, więc, zaś, zatem, że, żeby, […]

Brak grafiki
Interpunkcja

Pytajnik (znak zapytania?)

Pytajnik wskazuje intencje wypowiedzi, a stosujemy go w następujących przypadkach: po wyrazach, zdaniach i równoważnikach zdań, gdy chcemy im nadać charakter pytania, np. Naprawdę?, Zrobisz to dla klasy? na końcu zdania złożonego podrzędnie wówczas, gdy […]

Brak grafiki
Interpunkcja

Rola znaków interpunkcyjnych

Znaki interpunkcyjne pomagają zrozumieć sens wypowiedzi, porządkując jej treść. W polskim systemie  interpunkcyjnym funkcjonuje 10 znaków. Umiejętność ich stosowania to także sztuka pisania. Nazwa znaku Symbol Podstawowa funkcja znaku Cudzysłów „” Znak cytowania Dwukropek : […]