Interpunkcja pozioma

  • Stosowanie znaków przestankowych polegające na mechanicznym oddzielaniu przecinkiem poszczególnych części zdania, bez dbałości o ukazanie ich wzajemnej współzależności i miejsca w całości wypowiedzi.

Przykład:

  • Las rozstępował się, rozwidniał, tu i tam ciągnęły się wrzosowiska, a na nich rosły brzozy.