Interpunkcja retoryczna

  • Przestankowanie służące głownie względom oratorskim, krasomowczym, recytacyjnym.
  • Nie uwzględnia innych funkcji.
  • Jeszcze w XIX wieku tylko taką funkcje przypisywano polskiej interpunkcji.