Interpunkcja powierzchowna

  • Przestankowanie niewnikające głębiej w strukturę logiczną poszczególnych członów wypowiedzi.
  • Ogranicza się głownie do stosowania tylko przecinków.