Kropki w zapisie dat i liczb

  • Gdy zapisujemy daty używając jedynie cyfr arabskich, to kolejne elementy daty rozdzielamy kropkami, np.: 11. 2020,  12.08. 1951.
  • W przypadku użycia cyfr rzymskich całkowicie rezygnujemy z kropek, np. 18 XII 1980, 11 III 1977.
  • Nie używamy kropek w zapisie dat, gdzie miesiąc piszemy słownie, np. 10 października 1948 (Uwaga: nazwy miesięcy odmieniamy!).
  • Stawiamy kropki w przypadku liczebników porządkowych zapisanych cyfrą, np. 8.lokata, 3.osoba.
  • Kropek nie stawiamy w przypadku godzin, np. O 12 wychodzimy do kina.