Kropka

Kropka to najpopularniejszy znak interpunkcyjny, w formie małego kółeczka (okrągłej plamki), jest rzeczownikiem, rodzaju żeńskiego,wykorzystujemy ją w następujących przypadkach:

  • zakończenia zdań oznajmujących i równoważników zdań, np. Mam dwoje dzieci. Wiem jaki znak postawić na końcu zdania oznajmującego.
  • zapisu liczebników porządkowych, np. Lata 50. ubiegłego stulecia. Jeśli odczyt takiego liczebnika jest oczywisty – to możemy z kropki zrezygnować, np. Usiadłem w 5 ławce.
  • zapisu dat, np. 12.08.1999 r (ale 12 sierpnia 1999 roku).
  • kropka jest też częścią składową innych znaków, np. niektórych liter (ż), dwukropka, średnika i wielokropka.
  • zapisu inicjałów, np. J. J. Kowal.

*Znajduje również zastosowanie w matematyce, informatyce, alfabecie Morse’a oraz zapisie nutowym (wydłuża poprzedzającą nutę o połowę wartości).

Nie wykorzystujemy kropki:

  • w cyfrach oznaczających godziny (bez minut), np. Czekał na nią 3 godziny.
  • na kartach tytułowych po tytułach,
  • na afiszach, ulotkach, agitkach,
  • po tytułach artykułów w gazetach,
  • po tytułach rozdziałów, np. w pracach dyplomowych.