Kropka a liczby

  • Jeśli w zapisie daty używamy tylko cyfr arabskich, kolejne składniki daty wydzielamy kropkami, np.: 12.2009 8.05.1945
  • Jeśli nazwę miesiąca decydujemy się wyrazić cyframi rzymskimi, kropek nie stosujemy, np.: 10 XII 2009 8 V 1945
  • Kropek nie stosujemy również, gdy nazwę miesiąca wyrażamy słownie, np.: 10 grudnia 2009 8 maja 1945
  • Kropkę stawiamy zazwyczaj po liczebnikach porządkowych zapisanych cyfrą, czyli odpowiadających na pytanie: który z kolei?(np. pierwszy, szósty) na 8. piętrze, w 2. osobie

Uwaga! Nie dotyczy to godzin! np. o godzinie 17 idziemy do domu