Złoto [symbolika]

 • Złoto postrzegane jest jako metal szczególny.
 • Przedmioty z niego wykonywane miały świadczyć o potędze, doskonałości i bogactwie.
 • Złoto to symbol chwały boskiej i królewskiej.
 • To także symbol wartość, w tym ducha, mądrości, wiary i radości.
 • Złoto to także szczęście, symbol słońca, symbol solarny.
 • Symbolizuje również doczesność oraz przekupstwo, zło, zbrodnię, degradację.
 • odnosi się go do bałwochwalstwa i kultu pieniędzy.
 • Złota wolność to określenie praw i przywilejów szlacheckich w dawnej Polsce.
 • Złota nić symbolizuje przyjaźń, natchnienie.

Odniesienia znaleźć można w:

 • I List św. Piotra 2,7,
 • Owidiusz, „Przemiany”,
 • M. Rej, „Apoftegmata”,
 • J. Kochanowski,  „Z Anakreonta”,
 • P. Skarga, „Kazanie sejmowe VI”,
 • F. Zabłocki, „Kupido więzień”,
 • A. Naruszewicz, „Jak po złej pogodzie”,
 • W. Pol, „Pieśń o ziemi”,
 • I. Krasicki, „Monachomachia”,
 • Z. Krasiński, „Nie-Boska komedia”,
 • J. Słowacki, „Kordian”,
 • S. Żeromski, „Przedwiośnie”,
 • J. Czeczot, „Bodaj to złote wieki”,
 • A. Asnyk, „Przeminął czas”,
 • K. Tetmajer, „Złote runo”,
 • K. Tetmajer, „Ach, gdzież są te złote dni”.
 • Cz.  Miłosz, „Traktat poetycki”.

 

 

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.