Pytajnik (znak zapytania?)

Pytajnik wskazuje intencje wypowiedzi, a stosujemy go w następujących przypadkach:

  • po wyrazach, zdaniach i równoważnikach zdań, gdy chcemy im nadać charakter pytania, np. Naprawdę?, Zrobisz to dla klasy?
  • na końcu zdania złożonego podrzędnie wówczas, gdy zdaniem pytającym jest zdanie nadrzędne, np. Czy rozumiesz, dlaczego musisz się uczyć?

* Nie stawiamy pytajnika, gdy zdaniem pytającym jest część podrzędna, np. Nauczycielka zapytała, czy Bartek rozumie dlaczego musi się uczyć.