Na mocy [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na mocy przyimek Dostała się na medycynę na mocy przedłożonych dokumentów.