Na miękko [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na miękko przysłówek Uwielbiam jajka gotowane na miękko.