Należy [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
należy forma 3 osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego czasownika należeć Basia należy do szkolnego chóru.
czasownik niefleksyjny nieosobowy (wypada) Należy przestrzegać zasad savoir-vivre.