Błędy interpunkcyjne

 • Polegają na niewłaściwym użyciu lub pominięciu znaków przestankowych.
 • Dotyczy to:
  • przecinka,
  • kropki,
  • znaku zapytania,
  • wykrzyknika,
  • dwukropka,
  • wielokropka i średnika.