Apolliński- dionizyjski

 • Podział kultury greckiej wprowadzony przez F. Nietzschego („Narodziny tragedii”).
 • Apollińskość łączy się z:
  • intelektem,
  • ładem,
  • harmonią,
  • równowagą.
 • Dionizyjskość uosabia:
  • emocje,
  • żywiołowość,
  • wszystko, co aintelektualne, nieokiełznane.
 • Tak zbudowany podział sztuk wiąże:
  • apollińskość z malarstwem, rzeźbą i częściowo poezją,
  • dionizyjskość z muzyką i także poezją.