Interpunkcja

Interpunkcja – zasady przestankowania, ogół znaków pisarskich:

  • kropka [.],
  • przecinek [,],
  • dwukropek [:],
  • średnik [;],
  • pytajnik [?],
  • wykrzyknik [!],
  • wielokropek [],
  • myślnik (pauza) [],
  • nawias (dywiz) [( )],
  • cudzysłów [„”].