Słowotwórstwo

Słowotwórstwo – tworzenie wyrazów, procesy prowadzące do pojawienia się nowych wyrazów, dział językoznawstwa zajmujący się sposobami tworzenia wyrazów na podstawie już istniejących oraz budową wyrazów.

Do podstawowych pojęć słowotwórstwa należą:

  • wyraz podstawowy,
  • wyraz pochodny,
  • podstawa słowotwórcza,
  • rodzina wyrazów,
  • formant,
  • rdzeń.