Akcent inicjacyjny

  • Nazywany również nagłosowym.
  • Oznacza to, że pada na pierwszą sylabę wyrazu.
  • Akcent pojawiający się w różnych językach.
  • W Polsce występuje w gwarach, np. podhalańskiej, w gwarze używanej w okolicach Cieszyna.
  • Pojawia się też w gwarze kaszubskiej.