Autoryzacja

  • Zaakceptowanie przez autora ostatecznej postaci tekstu utworu literackiego.
  • Dotyczy także tekstów wypowiedzi, wywiadu, przekładu na język obcy, niekiedy adaptacji filmowej lub teatralnej.
  • Autoryzowane wydanie dzieła staje się jego wersją kanoniczną, choć niekiedy twórca autoryzuje kilka odmiennych edycji.
  • Udzielenie zgody na przekład lub adaptację dzieła.
  • Jest to też zaakceptowanie tekstu do druku po zmianach zaproponowanych np. przez wydawnictwo.
  • Nie są autoryzowane dzieła pozostawione w rękopisach przez twórców i wydane po ich śmierci.