A ścieśnione (pochylone)

  • Samogłoska występująca w gramatyce historycznej.
  • Obecnie pojawia się jedynie w gwarach.
  • Oznaczana jest znakiem á.
  • Wymawiane jest jako dźwięk pośredni między „a”  a  „o”.