Cechy rodzajowe liryki, epiki i dramatu

Podział literatury jest ponadczasowy, nie zależy od epoki czy konwencji i trendów literackich. Są jednak charakterystyczne dla epok gatunki.

Liryka

  • występowanie podmiotu literackiego,
  • świat wyobraźni, emocji, refleksji (afabularność),
  • monologi.

Epika

  • obecność narratora, niekiedy narratorów,
  • fabuła,
  • narracja w formie opisu, opowiadania,
  • dialogi.

Dramat

  • zdarzenia pokazywane widzowi,
  • brak narratora,
  • występowanie tekstu głównego i pobocznego (didaskalia).