Afrykata

  • Spółgłoska zwarto-szczelinowa.
  • Jej artykulacja polega na zwarciu narządów mowy, przechodzącym w szczelinę.
  • W języku polskim afrykatami są: c, ć, cz, dz, dź, dź.