Aglutynacja

  • Jest to łączenie (doklejanie) morfemów w wyrazach i formach gramatycznych.
  • W powstałej w taki sposób formie morfemy cechują właściwości:
  • **** zachowują jedną, stałą funkcję gramatyczną,
  • **** bywają ruchome,
  • **** jeden morfem poboczny może obsługiwać kilka wyrazów (np. polski czas przeszły i tryb przypuszczający),