Afiksacja

  • Tworzenie wyrazów pochodnych przez dodawanie afiksów, czyli przedrostków (prefiksów) lub przyrostków (sufiksów) albo obu tych elementów jednocześnie do tematów wyrazów podstawowych.
  • Przykłady: ład-ny, robo-ta, za-mówić, od-stawić.