ABC fonetyki

Fonetyka – zajmuje się badaniem zjawisk charakterystycznych dla tekstów języka mówionego (bada powstawanie głosek, omawia udział narządów mowy, wskazuje ich podział według różnych kryteriów).

Głoska – najmniejszy, realny element języka mówionego, który wypowiadamy i słyszymy.

Litera – graficzny znak głoski, piszemy go i widzimy.

Alfabet (abecadło) – zbiór liter używanych w danym języku, alfabet polski – oparty jest na alfabecie łacińskim, składa się z 32 liter.

Narządy mowy uczestniczące w artykulacji głosek to:

 • płuca,
 • tchawica z krtanią (wiązadła głosowe, których drgania powodują powstanie dźwięku),
 • jama gardłowa,
 • jama ustna (wargi, język, żeby, dziąsła, podniebienie miękkie i twarde),
 • jama nosowa.

Samogłoski:

 • jest ich 8 (a, ą, e, ę, i, o, u, (ó) y),
 • dzielimy je na ustne (a, e, i, o, u, y) oraz nosowe (ą, ę),
 • są dźwięczne, długie i otwarte,
 • tworzą sylaby, sylaby zakończone samogłoską to sylaby otwarte, spółgłoską zamknięte
 • samogłoska „i” pełni dwie funkcje: zmiękcza poprzedzającą spółgłoskę, tworzy również samodzielną sylabę,
 • stanowią melodię mowy,
 • ułatwiają naukę czytania i wyrażanie emocji.

Samogłoski

 • dźwięki języka mówionego, powstające w wyniku całkowitego lub częściowego zablokowania przepływu powietrza przez aparat mowy,
 • spółgłoski (prawie każdą można wymówić miękko):

b, [b’], c, ć, d, f, [f’], g, [g’], h, [h’], j, k, [k’], l, [l’], ł, m, [m’], n, ń, p, [p’], r, s, ś, t, [t’], w, [w’], z, ź, ż

 • spółgłoski zapisane dwuznakami:

cz, dz, dź, dż, ch, [ch’], sz, rz