Rodzaje zdań

Zdania to logicznie i gramatycznie uporządkowane wyrazy, zależne od siebie treściowo.