Akcent oksytoniczny

  • Akcent padający na ostatnią sylabę wyrazu.
  • Nazwa pochodzi od gr. oksytonos=śpiewany na wysokim tonie.
  • Występuje w języku francuskim czy tureckim.
  • Pojawia się także w języku polskim w wyrazach: halo, PKO