Akcent paroksytoniczny

  • Akcent padający na przedostatnią sylabę.
  • Pochodzi od gr. paroksytonos= wyraz z akcentem na przedostatniej zgłosce.
  • Występuje w języku polskim.