Sprzątać [synonimy]

 • Porządkować.
 • Wyprzątać.
 • Uprzątać.
 • Doprowadzać do porządku.
 • Zaprowadzać ład.
 • Wymiatać śmieci.
 • Odkurzać.
 • Trzepać.
 • Grabić.
 • Obmiatać.
 • Wymiatać.
 • Wycierać.
 • Ścierać..
 • Czyścić.
 • Oczyszczać

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]