Pomysły to towar powszechny, ich realizacja nie zawsze…

Rolnictwo to resort odpowiedzialny za bezpieczeństwo żywnościowe kraju, ale niezadowolenie rolników od października ubiegłego roku systematycznie rośnie. Kilka lat zgadzali się z postulatem, że wkrótce będzie lepiej,  ale obecnie podejmują inne sposoby  walki o swoje. Pierwszy postulat już na „sztandarze”! I jak wspaniale wykaligrafowany, nie wiemy tylko co to za słowo, to pierwsze. Ale talent podziwiamy, przyda się, bo KRUS ogłasza konkursy plastyczne dla szkól podstawowych, a poziom widzimy taki sam. Zamarzyło się niektórym być w Sejmie, niestety bez szkoły. Podsumowujemy słowami Ryszarda Kapuścińskiego: „Żeby napisać jedno własne zdanie, trzeba przeczytać tysiące cudzych”.